Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

09:44
2282 933e 500
Reposted frombiru biru viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

July 09 2015

21:52
1359 86a6 500
Reposted fromkjuik kjuik viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
21:52
0546 4bac 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

July 08 2015

11:56
5977 6cc8
11:56
4915 ef45
08:55
7823 8e5c

July 07 2015

23:53
Jeśli nie czujesz, że sam z siebie chcesz być lepszy dla człowieka, którego kochasz, odejdź. Widocznie nie kochasz go wystarczająco mocno.
www.malvina-pe.pl
23:49

louisisana:

the little tongue flick

the smirk

the clenched jaw

the hooded eyes

this gif is sex.

23:47

Megumi Igarashi


Hey wait but sit down

This is Megumi Igarashi

She’s a Japanese artist

Japan, the country with some of the most fucked up pornography and the penis festival

Where the vagina is basically illegal to talk about 

So she did a bunch of art featuring 3D sculptures of her vagina, including this kayak, and was put in jail for it

She was indicted again in December on obscenity charges for selling vagina art to crowdfund for the kayak and could spend two years in prison

In Japan, women’s vaginas are treated as though they are men’s property. The trains here usually display pornographic advertisements. As a woman, I find that blatant objectification to be humiliating. I’m disgusted by it. My body belongs to me.
So, with this project I wanted to release the vagina from the standard Japanese paradigm. Japan is lenient towards expressions of male sexuality and arousal, but not so for women. When a woman uses her body in artistic expression, her work gets ignored, and people treat her as if she’s some sex-crazed idiot. It all comes back to misogyny. And the vagina is at the heart of it.
The vagina is ridiculed. It’s lusted after. Men don’t see women as equals—to them, women are just vaginas. Then they call my vagina-themed work “obscene,” and judge me according to laws written by and for men. [x]

She plans to turn her trial in to a manga comic. She seems pretty sure she’s not going to do any jail time but if you’d like to help her pay for her inevitable fine and court fees, you can check out her online store. There are little glow in the dark vagina characters.

image
23:12
Wiesz co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczenia talerzy, trzaskania drzwiami?
Obojętność.
Milczenie wszystko pieprzy.
Niszczy każdego doszczętnie.
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
23:12


Universal Traveller
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
23:12
23:07
8155 6b82 500
Reposted frompeper peper viano-longer-kore no-longer-kore
23:07
23:07
21:49
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
21:49
Mam po tobie listów kilka i krzyżówkę bez dwóch haseł, pięć biletów tramwajowych. Pewnie dzisiaj też nie zasnę, bo wciąż w myślach biję się z sobą; gdybyś dziś znów stanęła na progu
ze śniegu pewnie bym cię otrzepał i dziękował sam nie wiem komu
— Adam Ziemianin
Reposted fromdnienie dnienie viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:48
21:48
1778 d737 500
21:48
8907 a3b4 500

smerchfanatic:

robfordthemusical:

Remember the time it was so hot in halifax that the lampposts melted because I completely forgot to post about it when I was actually in halifax so here it is 2 weeks late

Dali would be proud

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl